Tari Kreasi “Irsia Lobha”

Tari Kreasi “Irsia Lobha”

Karya Cipta Mahasiswa

Dalam Rangka Malam Kesenian

Dies Natalis Ke-12 & Wisuda ke-15

ISI Denpasar Tahun 2015

 

Persembahan

Fakultas Seni Pertunjukan

Institut Seni Indonesia Denpasar

 

Hari/Tgl : Senin, 27 July 2015

Tempat : Nretya Mandala ISI Denpasar

 

Karya Semester II Tari dan II B Karawitan

Tari Kreasi “Irsia Lobha”

Pasang surut setiap hubungan persaudaraan memang biasa ditemui dalam kehidupan, begitu juga dengan hubungan persaudaraan antara Ari Bang. Ari Kuning dan Dewi Anjani. Keserakahan dan iri hati Ari Bang dan Ari Kuning yang ingin menguasai Cupu Manik milik adiknya Dewi Anjani mengakibatkan tiga bersaudara ini menemui mala petaka yang membuatnya berubah menjadi kera.

Pembimbing Tari : Ni Komang Sri Wahyuni, SST., M.Sn

                               Ida Bagus Nyoman Mas, S.SKar

Comments are closed.