Pengumuman dan Jadual Tugas Akhir (TA) Semester Ganjil 2012/2013

Pengumuman dan Jadual Tugas Akhir (TA) Semester Ganjil 2012/2013

Pengumuman Tugas Akhir (TA) semester ganjil 2012/2013 download disini

Jadual Tugas Akhir (TA) semester ganjil 2012/2013 download disini

 

Atas perhatian dan kerjasamanya, terima kasih.

A.n KTU

Ka.Sub.Bag.Akademik dan Kemahasiswaan

 

I KETUT SUWITRA,S.E

NIP. 197904272001121003

Comments are closed.